Про компанію Послуги Портфоліо Підтримка Відгуки клієнтів Контакнта інформація ТОВ Брутка: розробка програмного забеспечення та створення сайтів

Проектування, розробка і впровадження баз даних


Ми пропонуємо послуги з проектування, розробки, створення і супроводу програмного забезпечення і баз даних для Ваших локальних застосувань і проектів в інтернеті. На сьогоднішній день технології баз даних застосовуються практично у всіх областях бізнесу і відпочинку:
  • електронні платіжні системи (у декількох варіантах: як для фізичних товарів, так і для сайтів з платним доступом з автооновленням паролів, як для роботи з кредитними картами, так і для роботи з підсистемою віртуальних грошей і інтергацией шлюзів різних наявних систем віртуальних засобів);
  • електронні торгові майданчики;
  • сайти знайомств;
  • системи архівного зберігання документів.
Це лише деякі проекти, виконані наший компанією, можуть проілюструвати широту застосування баз даних.

Введемо декілька визначень.
База даних - файл або набір файлів тих, що використовують спеціальний формат для структурної організації інформації з метою пошуку і редагування.
Система управління базами данни (СУБД) - набір системних утиліт вирішальних проблему організації інформації (зберігання, пошук, редагування).
Додаток баз даних - комплекс програмних засобів що надають зручний доступ кінцевому користувачеві до функціональних можливостей СУБД.

Фахівці наший компанії проведуть комплексний аналіз наочної області поставленого завдання, виберуть найбільш оптимальну (ціна / якість) концепцію побудови бази даних і виберуть найбільш відповідну систему управління базами даних (СУБД).